Προστασία διεπαφής χρήστη

για χρήση σε επιθετικό περιβάλλον

Πλάκα προστασίας

για χρήση σε λειαντικές επιφάνειες

Αιώρηση τόξου BXT3-13/-16/-19

για στατικά σημεία

Αιώρηση τόξου BXT3-32

για στατικά σημεία