Zaštita korisničkog sučelja

za uporabu u teškim uvjetima

Zaštitna ploča

za uporabu na abrazivnim površinama

Ovjesni držač BXT3-13/-16/-19

za statične položaje

Ovjesni držač BXT3-32

za statične položaje