Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация преди да работите с инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте ръцете си или други части на тялото между лентата и опакованите стоки, докато чемберовате. Уверете се, че в опасната зона (червено) няма други лица.