Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug af dette værktøj.

ADVARSEL! Undgå, at hænder eller andre kropsdele placeres mellem strapbåndet og de emballerede varer i løbet af omsnøringsprocessen. Sørg for, at der ikke er andre personer til stede i risikoområdet (rødt).