Przed użyciem narzędzia należy staranie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE! Nie wkładać rąk ani innych części ciała między taśmę a pakowane towary w trakcie opasywania. Upewnić się, że w strefie zagrożenia (czerwonej) nie ma innych osób.